Książka "4320"

Książka 4320 to nowożytny traktat logiczny, a zarazem synkretyczny komentarz do Pism Świętych i nauki, dotyczący Całościowego Modelu Wszechświata. Książka opisuje funkcjonowanie Wszechświata, rozważając go przez pryzmat czasu, przy szczególnym uwzględnieniu dylatacji czasu.

W ujęciu religijnym Książka 4320 wyjaśnia historię stworzenia świata przez Boga w ciągu siedmiu dni oraz 3924 lat, wskazując stosowaną w starożytności metodologię matematyczną. Metodologia ta pozwala na dokonywanie zaawansowanych obliczeń dotyczących Wszechświata na podstawie Pism Świętych. Książka 4320 udowadnia również istnienie Boga we Wszechświecie oraz wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć Boga w ujęciu naukowym.

W ujęciu naukowym w książce 4320 poruszone zostały najistotniejsze współcześnie zagadnienia związane z funkcjonowaniem Wszechświata, a zarazem wyjaśnione zostały najważniejsze dylematy naukowe dotyczące Wszechświata, w tym w szczególności tzw. problem czasu Wszechświata. Książka zawiera szczegółowe obliczenia matematyczno-logiczne dotyczące czasu, przestrzeni oraz masy Wszechświata, pozwalające na ostateczne wskazanie oraz usankcjonowanie obowiązującego modelu kosmologicznego Wszechświata.

Książka 4320 postuluje również nieistniejącą współcześnie teorię naukową. Teoria ta nazwana została kosmologicznym prawem VEO i pozwala na obliczenie aktualnego wieku Wszechświata z dokładnością do jednego roku kalendarzowego, a następnie na przeliczanie tego wieku na całościowy czas, przestrzeń oraz masę Wszechświata.

Książka 4320 publikowana jest w trzech niezależnych częściach. W chwili obecnej dostępna jest pierwsza część książki, w której zawarte zostały najistotniejsze informacje oraz obliczenia dotyczące Całościowego Modelu Wszechświata. Pozostałe części książki opublikowane zostaną w kolejnych latach.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w książce:

- obliczenia oraz opis Całościowego Modelu Wszechświata,

- obliczenia dotyczące wieku oraz całościowego czasu istnienia Wszechświata,

- ewolucyjny opis Wszechświata,

- przyszłość ewolucji organicznej na Ziemi,

- współczesna i przyszła historia ludzkości,

- istnienie Boga we Wszechświecie,

- wyjaśnienia proroctw.

We no longer support Internet Explorer. Please upgrade your browser to improve your experience. Find out more.